Video Extras

Natáčanie portrétov v iný ako svadobný deň
Chceme to mať skôr (skoršie odovzdanie diela)
Destination Wedding (Svadba alebo portréty v zahraničí)
A story about her and him ( Vyhotovenie krátkeho príbehu o vás dvoch)