Príbehy o nej a o ňom. O láske a o živote.

Zachytenie skutočnej lásky.