VIDEOGRAPHY COURSES

THE VISUAL ORCHESTRA

SK: Ak Ťa baví tvorba videa a potrebuješ sa naučiť základy, alebo si už pokročilý ale potrebuješ tak trochu nakopnúť, určite si pozri moju ponuku kurzov. Kurzy sú vhodné pri širokú škálu záujemcov, začiatočníkov, pokročilých, tvorcov obsahu, freelancerov ale aj pre svadobných kameramanov!


ENG: If you enjoy making videos and need to learn the basics, or if you are already advanced but need a little kick, be sure to check out my offer of courses. The courses are suitable for a wide range of interested parties, beginners, advanced, content creators, freelancers, but also for wedding videographers!

Follow me on Instagram
@thestoriesfromelis